Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm


Thủ tục 86: CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI ĐIỂM
Trình tự thực hiện: Cá nhân lấy mẫu đơn tại 01 trong các địa điểm sau:

+ Nếu cá nhân chọn nộp hồ sơ qua bưu chính thì lấy mẫu đơn tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh (bao gồm bưu điện: tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900.561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

+ Nếu cá nhân chọn nộp hồ sơ trực tiếp thì lấy mẫu đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: Tại Thư viện tỉnh, số 83, Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh);

+ Nếu cá nhân chọn nộp hồ sơ trực tuyến thì lấy mẫu đơn trên mạng Internet tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:

STT Nội dung công việc Trách nhiệm Thời gian
10 ngày
Bước 1 1. Hệ thống bưu điện tỉnh (nếu cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ tại Bưu điện)

– Phiếu tiếp nhận hồ sơ (02 bản).

– Kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Nhân viên 
bưu điện
Thời điểm xác định tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp pháp, hợp lệ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được tính kể từ khi ký Biên bản giao nhận hồ sơ giữa nhân viên bưu điện và người tiếp nhận hồ sơ giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảtại Trung tâm Hành chính công tỉnh
2. Trung tâm Hành chính công tỉnh (nếu cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công)

– Phiếu tiếp nhận hồ sơ (02 bản).

– Kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp (hoặc nhân viên bưu điện) và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Du lịch – Sở VHTTDL

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 0,5 ngày
Bước 2

 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
– Kiểm tra lại tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, lập phiếu kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không phù hợp: Ký xác nhận phiếu hồ sơ không phù hợp, trình ký Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Sở. Chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh trả khách hàng.

+ Trường hợp hồ sơ phù hợp: Tham mưu Lãnh đạo Sở ký cấp thẻ hoặc văn bản từ chối, nêu rõ lý do cho cá nhân, tổ chức biết và chuyển kết quả về Trung tâm Hành chính công tỉnh

Phòng Quản lý Du lịch

 

9 ngày

 

Bước 3 Trả kết quả
  1.Trung tâm Hành chính công tỉnh

Tiếp nhận văn bản từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi kết quả về khách hàng hoặc Bưu điện tỉnh Tây Ninh (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 0,5 ngày
  2.Bưu điện tỉnh Tây Ninh (nếu cá nhân đăng ký trả kết quả qua hệ thống bưu chính)

Tiếp nhận văn bản từ Trung tâm Hành chính công tỉnh gửi kết quả về khách hàng

 

Nhân viên 
bưu điện
 
Cách thức thực hiện: Cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc gửi tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (bao gồm bưu điện: tỉnh, huyện, xã).
3.Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: (Điều 61 – Luật Du lịch)

– Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

– 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Kết quả thực hiện TTHC: Thẻ
8. Phí, lệ phí: (chưa quy định)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

– Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Điều 59 – Luật Du lịch)

– Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức

Căn cứ pháp lý của TTHC: – Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

– Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ VHTTDL;

Ghi chú:
Thành phần

hồ sơ lưu

  • Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;
  • Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;
  • Phiếu kiểm tra hồ sơ;
  • Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn
Thời gian lưu

và nơi lưu

Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại phòng Quản lý Du lịch, thời gian lưu 5 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.
STT Bộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên (Tải về biểu mẫu)
2 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác
3 Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng
4 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá 3 tháng 

Nguồn: Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin