Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế


Thủ tục 82: CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ
Trình tự thực hiện: Cá nhân lấy mẫu đơn tại 01 trong các địa điểm sau:

+ Nếu cá nhân chọn nộp hồ sơ qua bưu chính thì lấy mẫu đơn tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh (bao gồm bưu điện: tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900.561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

+ Nếu cá nhân chọn nộp hồ sơ trực tiếp thì lấy mẫu đơn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: Tại Thư viện tỉnh, số 83, Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh);

+ Nếu cá nhân chọn nộp hồ sơ trực tuyến thì lấy mẫu đơn trên mạng Internet tại địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:

STT Nội dung công việc Trách nhiệm Thời gian
15 ngày
Bước 1 1. Hệ thống bưu điện tỉnh (nếu cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ tại Bưu điện)

– Phiếu tiếp nhận hồ sơ (02 bản).

– Kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Nhân viên 
bưu điện
Thời điểm xác định tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp pháp, hợp lệ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được tính kể từ khi ký Biên bản giao nhận hồ sơ giữa nhân viên bưu điện và người tiếp nhận hồ sơ giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
2. Trung tâm Hành chính công tỉnh (nếu cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công)

– Phiếu tiếp nhận hồ sơ (02 bản).

– Kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp (hoặc nhân viên bưu điện) và chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Du lịch – Sở VHTTDL

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 0,5 ngày
Bước 2

 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
– Kiểm tra lại tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, lập phiếu kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không phù hợp: Ký xác nhận phiếu hồ sơ không phù hợp, trình ký Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo Sở. Chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh trả khách hàng.

+ Trường hợp hồ sơ phù hợp: Tham mưu Lãnh đạo Sở ký cấp thẻ hoặc văn bản từ chối, nêu rõ lý do cho cá nhân, tổ chức biết và chuyển kết quả về Trung tâm Hành chính công tỉnh

Phòng Quản lý Du lịch

 

14 ngày

 

Bước 3 Trả kết quả
  1.Trung tâm Hành chính công tỉnh

Tiếp nhận văn bản từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi kết quả về khách hàng hoặc Bưu điện tỉnh Tây Ninh (nếu có)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 0,5 ngày
  2.Bưu điện tỉnh Tây Ninh (nếu cá nhân đăng ký trả kết quả qua hệ thống bưu chính)

Tiếp nhận văn bản từ Trung tâm Hành chính công tỉnh gửi kết quả về khách hàng

 

Nhân viên 
bưu điện
 
         
Cách thức thực hiện: Cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc gửi tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (bao gồm bưu điện: tỉnh, huyện, xã).
3.Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: (Điều 60 – Luật Du lịch)

– Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên; Phiếu thông tin hướng dẫn viên.

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

* Bản sao có chứng thực:

– Bằng Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;

– Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: (Điều 13 –TT06/2017/TT-BVHTTDL)

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đạo tạo bằng tiếng nước ngoài;

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài;

+ Có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn hoặc được cấp trong vòng 05 năm đối với chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ không quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

– 02 ảnh chân dung (3cm x 4cm).

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Kết quả thực hiện TTHC: Thẻ
8. Phí, lệ phí: 650.000 đồng/thẻ.

(Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế có thời hạn 05 năm)

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: – Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: (Điều 59 – Luật Du lịch)

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;

– Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề.

Căn cứ pháp lý của TTHC: – Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

– Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ VHTTDL;

– Thông tư 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính.

Ghi chú:
Thành phần

hồ sơ lưu

  • Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;
  • Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;
  • Phiếu kiểm tra hồ sơ;
  • Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn
Thời gian lưu

và nơi lưu

Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại phòng Quản lý Du lịch, thời gian lưu 5 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.
STT Bộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên (Tải về biểu mẫu)
2 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác
3 Bằng cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên
4 Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác trở lên và thẻ hướng dẫn viên nội địa
5 Bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
6 Bằng đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
7 Bằng đại học trở lên thuộc khối khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
8 Bằng tốt nghiệp đại học trở lên không thuộc chuyên ngành hướng dẫn du lịch và chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cấp cho những người có kinh nghiệm và kiến thức về hướng dẫn du lịch
9 Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên
10 Bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài trở lên
11 Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 500 hoặc IELT 5.5 hoặc TOEIC 650 trở lên, hoặc chứng chỉ tương đương đối với các ngoại ngữ khác
12 Chứng nhận đã qua kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp
13 Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng
14 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá 3 tháng (Tải về biểu mẫu)

Nguồn: Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin