Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Lễ hội Ẩm thực chay Hòa Thành, Tây Ninh năm 2018

Theo kế hoạch thời gian tổ chức Lễ hội ẩm thực chay Hòa Thành, Tây Ninh năm 2018 từ ngày 21 đến ngày 23/9/2018 (nhằm ngày 12,13,14 tháng 8 âm lịch) và địa điểm tổ chức tại Trung tâm Thương mại và Giải trí Cana.

 

Đây là lễ hội lần đầu tiên huyện Hòa Thành tổ chức với quy mô lớn. Trong quá trình thực hiện, huyện cần thời gian phối hợp với một số đơn vị để thực hiện tốt trong công tác tổ chức. Do đó, để Lễ hội ẩm thực chay – Hòa Thành, Tây Ninh năm 2018 đạt hiệu quả cao. UBND huyện Hòa Thành quyết định thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức như sau: 3 ngày, từ ngày 31/5/2019 đến 02/6/2019 (nhằm 27 đến 29/4 năm Kỷ Hợi) tại Công viên Hòa Thành.

TTTTXTDL

 

 

WordPress Video Lightbox Plugin