Kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch 2018 (dự kiến) của Tổng cục du lịch


Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2018 (dự kiến) của Tổng cục Du lịch.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Nguồn: Tổng cục du lịch

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin