ĐIỆN THOẠI CẦN THIẾT


Công an tỉnh

 • Điện thoại: 02763 822 120

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh

 • Điện thoại: 02763 822 100

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh

 • Điện thoại: 02763 822 320

Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen

 • Điện thoại: 02763 823 378

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát

 • Điện thoại: 02763 874 018

Bưu điện tỉnh

 • Điện thoại: 02763 822 555

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

 • Điện thoại: 02763 825 864

Bệnh viện Tư nhân Cao Văn Chí

 • Điện thoại: 02763 837 345

Bệnh viện Tư nhân Lê Ngọc Tùng

 • Điện thoại: 02763 797 969

Đội cứu nạn giao thông Tây Ninh

 • Điện thoại: 0967343114

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh

 • Điện thoại: 02763 922 747

 

WordPress Video Lightbox Plugin