Tin trong nước

Lễ hội Hoa ban Điện Biên năm 2018

       Ngày 01/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện biên ban hành kế hoạch số 3526/KH-UBND về việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2018 sẽ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2018 Lễ hội Hoa Ban là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên, tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ vào thời điểm trung tuần tháng 3 dương lịch hàng năm gắn với sự kiện mở màn Chiến dịch Điện…Xem thêm

WordPress Video Lightbox Plugin