Chương trình xúc tiến du lịch năm

Mời doanh nghiệp tham gia Ẩm thực Chương trình “Khoa học và công nghệ phát triển Nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên năm 2018” tại Tp Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

 Kính gửi Quý doanh nghiệp,   Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch sao gửi thông tin đến quý doanh nghiệp về việc tham gia Ẩm thực Chương trình “Khoa học và công nghệ phát triển Nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung bộ – Tây Nguyên năm 2018” tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.   * Thời gian: 28/6 – 01/7/2018. * Địa điểm: Công viên Sân bóng Thanh Niên, đường Trần Phú, Tp. Nha Trang,…Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN DU LỊCH NĂM 2018

    HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH TÂY NINH NĂM 2018 I. CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN DU LỊCH:  1. Hỗ trợ tham gia Ngày hội Du lịch Tp. Hồ Chí Minh lần thứ 14: Mục đích: Tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM 2018 là dịp để quảng bá du lịch Tây Ninh, mở rộng giao lưu và phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Du lịch các tỉnh,…Xem thêm

WordPress Video Lightbox Plugin